PLSQL WHILE Loop Kullanımı | Oracle While Loops

PLSQL While Loop Kullanımı

Önceki PL SQL Loop Döngüsü yazımızda, döngüye başlamadan önce bir koşul belirtmedik, yani bu döngü en az 1 defa kesinlikle çalışacak ve koşul sağlanmadığında da döngü son bulacaktır. Döngü şartı uygun değilse döngüye hiç girilmeden kod bloğunun devam etmesini istiyorsak; Bu sefer de PLSQL While Loop Kullanımı ihtiyacımızı karşılıyor.

PL SQL While Loop kullanımı Syntaxı

WHILE durum
LOOP
{. plsql kodlarımız .}
END LOOP;

Evet gayet basit gözüküyor.

While Loop içerisindeki şartımız döngüye girmeden önce değerlendirileceği için, eğer şartımız karşılanmıyorsa döngü 1 kere bile çalışmayacaktır.

Eğer “durum” doğru ise “True” döngü çalışacaktır, yanlış ise “False” çalışmayacaktır. Bir güzel örnek ile özetleyelim.


While Loop Kullanımı Örnek1:

declare
sayac number:=1;
begin
WHILE sayac>=5
LOOP
Dbms_Output.put_line('Sayaç Değişkeninin Değeri :' || sayac);
end loop;
end;

Çıktı:

Sayaç Değişkeninin değeri 5’ten büyük veya eşit olmadığı için DBMS_outbut.put_line('Sayaç Değişkeninin Değeri :' || sayac) kod satırı hiç bir zaman çalışmayacaktır.

 

While Loop Kullanımı Örnek2:

declare
sayac number:=1;
begin
WHILE sayac<5
LOOP
Dbms_Output.put_line('Sayaç Değişkeninin Değeri :' || sayac);
end loop;
end;

Çıktı:

Sayaç Değişkeninin değeri 5’ten küçük olduğu için  DBMS_outbut.put_line('Sayaç Değişkeninin Değeri :' || sayac) kod satırı sonsuza dek çalışacaktır.

 

While Loop Kullanımı Örnek3:

declare
sayac number:=1;
begin
WHILE sayac<5
LOOP
Dbms_Output.put_line('Sayaç Değişkeninin Değeri :' || sayac);
sayac:=sayac+1;
end loop;
end;

Çıktı:

Sayaç Değişkeninin Değeri :1
Sayaç Değişkeninin Değeri :2
Sayaç Değişkeninin Değeri :3
Sayaç Değişkeninin Değeri :4


PLSQL’de sık sık kullandığımız Loop yapıları For Loop ile While Loop yapısıdır. Aynı zamanda bir select sorgusunun satırlarını döngü içerisinde gezebileceğimiz PLSQL Cursor For Loop yapısı genel olarak kullanılır.  Diğer Loop Yapıları için örnek ve anlatımları görebileceğiniz yazılarıma aşağıdaki linkler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

PLSQL For Döngüsü Kullanımı

PLSQL Loop Kullanımı

PLSQL Cursor For Döngüsü Kullanımı

Oracle Dökümantasyonuna erişmek için faydalanmış olduğum kaynağa aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

Faydalandığım Kaynak

Daha güzel yazılarda görüşmek dileğiyle 🙂 Türkçe PLSQL Tutorial yazılarıma göz atmak isterseniz. Tıklayınız.

 

 

PLSQL WHILE LOOP Kullanımı
PLSQL WHILE LOOP Kullanimi