Veri Tipleri PLSQL (Eğitici) | PLSQL Nedir ? | 3

PLSQL Veri Tipleri | PLSQL Nedir ?

Bu yazı içerisinde, PLSQL Veri Tipleri, sayılar, Boolean, karakter ve tarih tiplerini tutan PLSQL veri türlerine kısaca göz atacağız. Her programlama dilinde benzeri tipler bulunur. Her birinde de farklı isimlerde veya biçimlerde tanımlanabilirler. Biz burada tabiki PLSQL veri tiplerini inceleyeceğiz.

Bir sabit (constant), değişken(variable) ve parametre gibi PLSQL’deki her değer, hafızada tutulma biçimini, geçerli değerleri ve izin verilen işlemleri belirleyen bir veri türüne sahiptir. PLSQL iki tür veri türüne sahiptir: Bunlar, skalar ve bileşik veri türleridir. skalar tipler, sayı, Boolean, karakter ve tarih/saat gibi tekil değerleri saklayan veri tipleridir, bileşik türler ise, örneğin, record ve koleksiyon gibi birden fazla değer depolayan tiplerdir. Bir burada,şimdilik, skalar veri tiplerinden yani tekil değerleri saklayan, tutan veri tiplerinden bahsedeceğiz.

 

PLSQL skalar veri tiplerini dört familyaya ayırır: Sayı, Boolean, Karakter ve Datetime. Bir skaler veri tipi alt veri tiplerine sahip olabilir. Alt tür, ANA tür olan başka bir veri türünün alt kümesi olan bir veri türüdür. Alt tip ayrıca, ANA veri tipinin değerini veya boyutunu kısıtlayarak bir baz tipini tanımlar.

PLSQL skalar veri tiplerinin SQL veri tiplerini ve BOOLEAN gibi PLSQL’in kendi veri tiplerini içerir.

Numerik Veri Tipleri | PLSQL Nedir ?

Numeric veri türleri gerçek sayıları, tam sayıları ve virgüllü sayıları temsil eder. Bunlar NUMBER olarak bilinir. Virgüllü sayıların tipleri ise BINARY_FLOAT , BINARY_DOUBLE , ve PLS_INTEGER ‘dır.

NUMBERBINARY_FLOAT, BINARY_DOUBLE aynı zamanda SQL veri tipleridir. PLSQL’de de bulunur.

PLS_INTEGER veri tipi PLSQL’e özgü bir veri tipidir. -2,147,483,648 ila 2,147,483,647 aralığındaki işaretli (- veya +) 32 bit tam sayıları temsil eder. yani -2^32…..+2^32 arasında değer verilebilir.

PLS_INTEGER veri türü donanım aritmetiği kullandığı için, yazılım aritmetiği kullanan NUMBER işleminden daha hızlıdırlar. Ayrıca, PLS_INTEGER değerleri NUMBER’den daha az depolama alanı gerektirir. Bu nedenle, programların verimliliğini arttırmak için her zaman tüm hesaplamalar için PLS_INTEGER değerlerini kullanmamız faydamızadır. PLS_INTEGER Bir ANA Türdür. BAZ tiptir.

Alt tipleri ise aşağıdaki gibidir.

 

  • NATURAL  -> Negatif olmayan PLS_INTEGER değerlerini tutar.  0 ile 2,147,483,647 arasında değer tutabilir.
  • NATURALN ->Pozitif olan PLS_INTEGER değerlerini tutar ancak NOT NULL olarak kısıtlanmıştır. Yani değeri null olamaz.
  • POSITIVE ->  Pozitif olan PLS_INTEGER değerlerini tutar. 1 ile  2,147,483,647  arasında değer tutabilir.
  • POSITIVEN -> Pozitif olan PLS_INTEGER değerlerini tutar ancak NOT NULL olarak kısıtlanmıştır. Yani değeri null olamaz.
  • SIGNTYPE -> 1 , 0 , -1 değerlerini tutar. Programlama mantığında kullanışlı bir veri tipidir.
  • BINARY_INTEGER ile PLS_INTEGER veri tipleri aynı veri tipleridir.

Boolean Veri Tipleri | PLSQL Nedir ?

BOOLEAN veri türünün 3 farklı değeri olabilir: TRUE, FALSE veya NULL. Boolean değerleri tipik olarak IF-THEN, CASE gibi kontrol akış yapısında ve LOOP, FOR LOOP ve WHILE LOOP gibi loop ifadelerinde kullanılır.SQL ile PLSQL in aralarındaki farkı biliyoruzdur. SQL bir yapısal sorgulama dilidir. PLSQL ise bu yapısal sorgulama dilini kullanan, Oracle veritabanı programlama dilidir. Örneğin MSSQL de Microsoft SQL Server’ın , SQL sorgulama dilini kullanan programlama dilidir. MYSQL de bunlara örnektir.

  • SQL’de boolean veri tipi bulunmaz. Ancak PLSQL’de mevcuttur. SQL’de boolean veri tipi bulunmadığı için ;
  • Veritabanı tablosundaki bir kolona, boolean değer atayamazsınız.
  • Select into deyimi ile bir veritabanı tablosundan boolean bir değer alamazsınız çünkü tabloda boolean bir veri tipi bulunamaz.
  • Bir PLSQL fonksiyon içerisine parametre olarak boolean bir değer tanımlayamazsınız.

Karakter Veri Tipleri | PLSQL Nedir ?

Karakter veri tipleri, alfanumeric (hem rakam hem de harflerden oluşabilir.örn. “Ahmet123”) metni temsil eder. PLSQL : CHARVARCHAR2, LONG, RAW, LONG RAW, ROWID ve UROWID gibi SQL veri türlerini kullanır.

Zaman Veri Tipleri | PLSQL Nedir ?

Tarih-saat veri türleri tarih dilimlerini, zaman dilimi olan ve olmayan time zone ve zaman aralıklarını temsil eder. PLSQL datetime veri türleri; DATETIMESTAMPTIMESTAMP WITH TIME ZONETIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONEINTERVAL YEAR TO MONTH, and INTERVAL DAY TO SECOND 
Bir önceki örneğimizdeki gibi varchar2 veri tipini nasıl kullandığımıza bakıp biraz üzerine yorum yapalım.
PLSQL veri tipleri
PLSQL veri tipleri

Buradaki Anonim blok tanımımızda Declare içerisinde bir değişken tanımladık.

Değişkenler kullanılmak üzere ,yapacağımız işlem yani çalıştıracağımız kod öncesi tanımlamak istediğimiz veri tipleridir.

Bu veri tiplerinin değerini ilk tanımlandığında da verebiliriz. Keza yukarıdaki örneğimizde varchar2 karakter tipli bir “degisken_” adında bir degişken tanımladık ve ilk değerini  “Hello PLSQL” olarak verdik. Sonra da çalıştırılabilir kod içerisinde bu değişkenimizi kullandık. DBMS_OUTPUT paketinin PUT_LINE fonksiyonuna degisken_ parametresini vererek bunu yaptık. Eğer bunu yapmasaydık “Hello PLSQL” çıktısını alamayacaktık.

Varchar2(20) değişken tipi içerisindeki 20 sayısı. varchar2 değişkeninin kaç karakter uzunluğunda olacağını bize belirtir.

 

PLSQL Veri Tipleri | PLSQL Nedir ? Başlıklı PLSQL Türkçe Tutorial serimizin 3’üncü yazısının sonuna geldik. Serimizin bir sonraki yazısına devam etmek için Tıklayın.

Daha faydalı yazılarda görüşmek dileğiyle