PLSQL Loop Kullanımı | Oracle Loops

PLSQL Loop Kullanımı

PLSQL Loop Kullanımı PLSQL’de en temel Loop yapısıdır. Eğer PLSQL For Loop kullanmak istiyorsanız ilgili yazımı okuyabilirsiniz.

Döngümüz sonsuza kadar çalışsın, asla durmasın istiyorsak loop döngüsü yapısı bunun için idealdir. Syntaxı oldukça basit bir Loop yapısıdır. Diğer Loop yapılarından (PLSQL WHILE LOOP Kullanımı , PLSQL FOR LOOP Kullanımı) daha basittir.  Hemen söz dizimine bakalım:

LOOP
{. pl sql kodları .}
END LOOP;

Durmadan çalışacak gibi gözüküyor değil mi. Eğer Exit When ifadesini kullanmazsak gözüktüğü gibi sonsuza kadar çalışacaktır.

PLSQL Loop Kullanımı Exit When İfadesi

“Exit When” ifadesi ile koşul belirtirsek. Artık koşullar uygun değil ise PL SQL Loop döngüsü sona erecektir. Yani döngüden çıkılması gerektiği durumlarda bu ifade ile PLSQL Loop döngümüzü sonlandırabiliyoruz.

LOOP
{. pl sql kodları .}
EXIT WHEN sayac> 30;
END LOOP;

Bu sayede artık bir değişkenin değerine göre Exit When ifadesi koşulu gerçekleştiği an, Loop döngüsü sonlanacaktır. Şimdi uygulamalı bir örnek yapalım.


Örneğimiz:

declare
son_sayi number:=1;
begin
loop
Dbms_Output.put_line( 'Şuan Döngü içindeki Sayac Değişkeni Değeri : ' || son_sayi);
son_sayi:=son_sayi+1;
exit when son_sayi=5;
end loop;
end;

Çıktı:

Şuan Döngü içindeki Sayac Değişkeni Değeri : 1
Şuan Döngü içindeki Sayac Değişkeni Değeri : 2
Şuan Döngü içindeki Sayac Değişkeni Değeri : 3
Şuan Döngü içindeki Sayac Değişkeni Değeri : 4

Çıktımızdaki gibi PLSQL Loop döngümüz 4 defa çalışacaktır. Döngümüz 4 defa çalışmış, exit when son_sayi=5 olduğu anda ise döngü sonlanmıştır.

PLSQL’de sık sık kullandığımız Loop yapıları For Loop ile While Loop yapısıdır. Aynı zamanda bir select sorgusunun satırlarını döngü içerisinde gezebileceğimiz PLSQL Cursor For Loop yapısı genel olarak kullanılır.  Diğer Loop Yapıları için örnek ve anlatımları görebileceğiniz yazılarıma aşağıdaki linkler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

PLSQL For Döngüsü Kullanımı

PLSQL While Döngüsü  Kullanımı

PLSQL Cursor For Döngüsü Kullanımı

Oracle Dökümantasyonuna erişmek için faydalanmış olduğum kaynağa aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

Faydalandığım Kaynak

Daha güzel yazılarda görüşmek dileğiyle 🙂 Türkçe PLSQL Tutorial yazılarıma göz atmak isterseniz. Tıklayınız.PLSQL LOOP Kullanımı
PLSQL LOOP Kullanimi