Excel için Oracle Connection String

Excel için Oracle Connection String

Aşağıdaki Excel için Oracle Connection String leri Excel VBA ile Oracle bağlantısı yapmak istediğinizde string olarak tanımlayıp kullanabilirsiniz.

Kısaca Excel VBA ile Oracle’a bağlantı yapmak istiyorsanız, tavsiye olarak yeni versiyon connectionstring’ini kullanabilirsiniz. • Yeni versiyon

  Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=myServerAddress;Uid=myUsername;
  Pwd
  =myPassword;

 • Direk bağlantı

  TSN ve DSN gerektirmez.

  Driver={Microsoft ODBC for Oracle};
  Server
  =(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=199.199.199.199)(PORT=1523))(CONNECT_DATA=(SID=dbName)));
  Uid
  =myUsername;Pwd=myPassword;

 • Tns Ora alternatifi olmadan

  Driver={Microsoft ODBC for Oracle};
  CONNECTSTRING
  =(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=server)(PORT=7001))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=myDb)));
  Uid
  =myUsername;Pwd=myPassword;